Где хранятся временные файлы в Windows XP

Где находится папка temp в windows xp

Где хранятся временные файлы в Windows XP

В папці temp в Windows 7, 8 і XP зберігаються тимчасові і проміжні елементи, які створюються програмами і ОС. Більшу частину з цих елементів складають файли з розширенням (.tmp). По своїй суті вони є сміттям.

Іноді дані файли не видаляються після завершення роботи з програмами. З часом об'єкти накопичуються, і папка temp займає багато місця. Може досягати декількох десятків Гб.

Можна видалити папку temp — відповідь немає. Сам каталог зносить не потрібно, але треба очистити його для звільнення дискового простору.

Де знаходиться папка temp в Windows— даний каталог розташовується в декількох місцях, а саме:

 1. В корені системного диска (зазвичай це диск C).
 2. У самій папці Windows.
 3. На системному розділі C:\\Users (користувачі)\\ім'я облікового запису\\AppData\\Local\\Temp
 4. XP — З:\\Documents and Settings\\ ім'я облікового запису\\Local Settings\\Temp

Примітка: ім'я облікового запису — це ім'я користувача, яке визначається при інсталяції Windows.

Примітка: увімкніть показ прихованих папок, щоб побачити каталог AppData.

Тепер Ви знаєте, що це за тека temp, де вона знаходиться, і що в ній зберігається. Настав час розглянути способи очищення.

Чистка папки temp стандартними способами

1. Самий простий і швидкий метод очистити папку temp, це перейти у неї, натиснути CTRL A (виділення всіх об'єктів, натиснути клавішу DEL та підтвердити видалення. При цьому не всі елементи піддадуться знищення.

Закрийте всі програми і повторіть процедуру. Якщо знову побачите повідомлення, перезавантажте ПК і проробіть кроки ще раз.

2. Натисніть правою кнопкою по диску C (у Вас може бути інший) і виберіть «властивості». Потім натисніть кнопку «очищення диска».

У відкритому вікні є можливість чистити різні тимчасові файли, в тому числі і з папки temp. Звідси Ви навіть можете безпечно видалити папку Windows.old, якщо така є.

Відзначте галочками весь список і натисніть OK. В вікні підтвердження натисніть кнопку «видалити файли».

3. Спосіб полягає в тому, що Ви видаляєте файли через командний рядок. Наприклад, чистити будемо temp в директорії Windows. Запустіть cmd від імені адміністратора і пропишіть:

DEL /F /S /Q /A «c:\\windows\\temp\\*»

Натисніть Enter і дочекайтеся кінця процедури.

Звичайно, так очищати ніхто не буде, тоді пропоную створити файл txt і задати йому розширення bat. Прописати в батнике рядка аналогічні команді вище, тільки зі своїми шляхами і зберегти на робочому столі, потім запустити подвійним клацанням. Для себе я зробив так:

DEL /F /S /Q /A «C:\\Windows\\Temp\\*» DEL /F /S /Q /A «C:\\Temp\\*»

DEL /F /S /Q /A «C:\\Users\\Alex\\AppData\\Local\\Temp\\*»

Можете скопіювати і підправити ці рядки. Таким чином, за кілька секунд можна очистити папку temp на Windows 7, 8 і XP відразу в декількох місцях.

Очищаємо з допомогою програм

Програми варто використовувати, тому що вони не обмежуються лише очищенням і видаленням непотрібних елементів. З їх допомогою прискорюється і оптимізується робота ПК. Ось список утиліт, які допоможуть почистити реєстру і видалити вміст папки temp:

 1. CCleaner
 2. System Cleaner
 3. SBMAV Disk Cleaner
 4. інші

Для прикладу детальніше розглянемо утиліту CCleaner:

1. скачайте і встановіть CCleaner.

2. Перейдіть в розділ «очищення», ознайомтеся з вкладками «windows» та «додатки». Тут треба галочками відзначати пункти, під індивідуальні потреби.

Якщо Ви відзначите і очистити всі пункти, роботі системи це не завадить, але можуть виникнути незручності, наприклад, відсутність у браузері введених адрес або збережених паролів і подібне.

3. Для очищення папки temp я вибрав пункти, які Ви побачите на скріншоті нижче. Далі натиснув кнопку «аналіз», для збору інформації з видаленого об'єктів.

4. Після оцінювання обсягу знищуваних даних, натиснув кнопку «очищення» і OK.

5. Утиліта повідомила про очищення, і я її закрив.

От і розібралися, що таке папка temp в Windows 7, 8, XP, і як її треба чистити. Регулярно видаляйте її вміст і не доводьте до великого розміру. Використовуйте всі можливі способи чищення. Самий ефективний метод використання bat файлу, але не варто нехтувати програмами типу CCleaner.

Источник: http://pc-likar.pp.ua/2/article_34.html

Переменные среды Windows — ударение на «Ы» во втором слове (смысл фразы заложен в родительном падеже и верном ударении: переменные чего? — среды!), в англоязычных версиях виндовс — environment variable)

Переменные среды Windows используются для настройки операционных систем.

Не каждому пользователю нужно разбираться с этими настройками и влезать в эти переменные, но есть пара переменных, о которых нужно знать всем пользователям персональных компьютеров.

Речь идет о переменных, отвечающих за временное хранение файлов — TEMP и TMP.

По умолчанию значение пользовательских временных (TEMP) переменных – %USERPROFILE%\Local Settings\Temp,

По умолчанию значение системных временных переменных – \WINDOWS\Temp.

Для удобства удаления лучше изменить путь по умолчанию на более простой, самый оптимальный вариант — «C:\Temp«.

Как изменить Переменные среды Windows TEMP и TMP? — Очень просто:

1. Правый клик на значке «Мой компьютер» на рабочем столе (если это полноценный значок, а не ярлык) или через меню Пуск -> Мой компьютер — > Свойства:

2. Перейти на вкладку «Дополнительно» и кликнуть внизу на кнопку «Переменные среды«:

3. В верхнем окне «Переменные среды пользователя» выбрать сначала первую строку (переменную TEMP) и нажать кнопку «Изменить«:

4. Исправить значение переменной на более простое — «C:\Temp«:

5. Повторить пункты 3 и 4 для переменной TMP:

В итоге должно получиться:

6. Нажать поочередно 2 раза «ОК«.

В принципе тоже самое можно сделать с помощью командной строки, выполнив команду: SET TEMP=C:\TEMP

Все переменные среды Windows:

ALLUSERSPROFILE Указывает расположение профиля All Users (локальная переменная)
APPDATA Указывает расположение каталога, в котором программы хранят данные по умолчанию (локальная переменная)
CD Указывает имя текущего каталога (локальная переменная)
CMDCMDLINE Указывает параметры командной строки, которые использовались для запуска текущего экземпляра программы CMD.EXE (локальная переменная)
CMDEXTVERSION Указывает номер версии текущего расширения командного процессора (системная переменная)
COMPUTERNAME Указывает имя компьютера (системная переменная)
COMSPEC Указывает точный путь к исполняемому файлу командного интерпретатора (системная переменная)
DATE Указывает текущую дату. Используется тот же формат, что и для команды date /t. Значение генерируется командным интерпретатором (системная переменная)
ERRORLEVEL Указывает код уровня ошибки последней программы. Ненулевое значение, скорее всего, указывает на ошибку (системная переменная)
HOMEDRIVE Указывает букву диска локальной рабочей станции, подключенной к домашнему каталогу. Переменная определяется на основе пути к домашнему каталогу. Домашний каталог пользователя определяется в оснастке Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups) (системная переменная)
HOMEPATH Указывает полный путь к домашнему каталогу пользователя. Переменная определяется на основе пути к домашнему каталогу. Домашний каталог пользователя определяется в оснастке Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups) (системная переменная)
HOMESHARE Указывает сетевой путь к общему домашнему каталогу пользователя. Переменная определяется на основе пути к домашнему каталогу. Домашний каталог пользователя назначается в оснастке Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups) (системная переменная)
LOGONSERVER Указывает имя контроллера домена, на котором авторизован текущий сеанс работы с системой (локальная переменная)
NUMBER_OF_PROCESSORS Указывает количество процессоров, установленных в компьютере (системная переменная)
OS Указывает версию операционной системы. ОС Windows XP/XP обозначаются, как Windows_NT (системная переменная)
PATH Указывает путь поиска исполняемых файлов (системная переменная)
PATHEXT Указывает список расширений, которые распознаются операционной системой, как расширения исполняемых файлов (системная переменная)
PROCESSOR_ARCHITECTURE Указывает тип архитектуры процессора. Возможные значения: x86 и IA64 (системная переменная)
PROCESSOR_IDENTIFIER Указывает описание процессора (системная переменная)
PROCESSOR_LEVEL Указывает номер модели процессора, установленного в компьютере (системная переменная)
PROCESSOR_REVISION Указывает номер версии модели процессора (системная переменная)
PROMPT Указывает параметры приглашения командной строки для текущего интерпретатора. Генерируется интерпретатором CMD.EXE (локальная переменная)
RandOM Указывает случайное десятичное число от 0 до 32767. Генерируется программой CMD.EXE (системная переменная)
SYSTEMDRIVE Указывает букву диска, на котором расположен корневой каталог Windows (системная переменная)
SYSTEMROOT Указывает путь к корневому каталогу Windows (системная переменная)
TEMP или TMP Указывает путь к временным каталогам, принятым по умолчанию. Эти каталоги используются приложениями, доступными зарегистрированному в системе пользователю. Некоторым приложениям требуется значение переменной TEMP, в то время как другим — TMP (системная и пользовательская переменные соответственно)
TIME Указывает текущее время. Используется тот же формат, что и для команды time /t. Генерируется интерпретатором CMD.EXE (системная переменная)
USERDOMAIN Указывает имя домена, в котором хранится учетная запись пользователя (локальная переменная)
USERNAME Указывает имя пользователя, который зарегистрирован в системе в текущий момент времени (локальная переменная)
USERPROFILE Указывает путь к профилю текущего пользователя (локальная переменная)
WINDIR Указывает путь к каталогу операционной системы (системная переменная)

Чтобы получить доступ к значению переменной, необходимо поставить знак % перед её названием и после него, например: echo %NUMBER_OF_PROCESSORS%

Вы можете авторизоваться с помощью социальных сетей:

Источник: https://skalolaskovy.ru/windows/188-environment-variable-temp-and-tmp

Временные файлы Windows создаются при установке или работе программ.

После завершения установки или работы такие временные файлы могут быть спокойно удалены без страха нарушить нормальную работу компьютера.

Сегодня расскажу про удаление временных файлов Windows XP и где временные файлы Windows XP хранятся.

Папка временных файлов Windows XP называется Temp. Таких папок в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 обычно две. Первая системная папка Temp расположена в папке Windows, а вторая пользовательская находится в папке с именем пользователя.

Не все программы Windows удаляют временные файлы после своей работы автоматически, и через некоторое время в папках Temp скапливается большой объем ненужных файлов. Это может стать причиной замедления работы компьютера. Благо, удалить временные файлы Windows можно и не обладая какими-то особыми знаниями.

Если система у Вас установлена на диск «c:», то адрес нахождения первой папки с временными файлами Windows — c:\Windows\Temp\

Вторая папка Temp в Windows XP находится по адресу:
c:\Documents and Settings\[Имя_пользователя]\Local Settings\Temp\

Папка Local Settings является скрытой. Увидеть её можно только включив отображение скрытых файлов и папок.

В Windows Vista и Windows 7 адрес папки: c:\Users\SV\AppData\Local\

AppData также имеет свойство скрытой папки.

После того, как Вы найдете папки Temp, можете смело все из них удалять, правда может выскочить сообщение, что какие-то файлы не могут быть удалены. Это нормально. Данные файлы могут быть используемыми какими-то программами в данный конкретный момент, поэтому они временно защищены от удаления.

Читайте также  Изменение размера файла подкачки Windows 7

В Windows очень много всяких папок или процессов, которые занимают много места, как физического, так и оперативного. Многие пользователи настолько боятся компьютера и ОС, что не хотят даже лезть в системный диск, однако иногда это нужно делать. В частности сегодня я Вам напишу про папку Temp.

Источник: https://dcvesta.org/gde-nahoditsya-papka-temp-v-windows-xp/

Временные файлы интернета, где они находятся. О том, что такое кеш браузера и как его очистить. Очистка кеша браузера, как профилактика против вирусов

Приветствую всех подписчиков читателей и просто тех, кто проходя не прошёл мимо и решил заглянуть на блог MoyiZametki.ru.

Прежде всего хочу обратить Ваше внимание на то, что публикации на блоге выходят реже, чем это было скажем месяц назад.

Связано это с тем, что я усиленно готовлюсь к защите диплома, которая состоится нынешним летом, поэтому прошу понимания и снисходительности с Вашей стороны.

Сегодняшняя заметка посвящается теме временных файлов интернета. Знание того где они находятся и зачем они вообще нужны может в ряде случаев быть полезным.

Временные файлы интернета, что это

Временные файлы интернета сохраняются браузером в момент открытия интернет страниц.

Для чего это делается? Всё дело в том, что большая часть содержимого интернет страниц со временем редко меняется, поэтому для того, чтобы браузеру каждый раз не обращаться на сервер за новой страницей, он достаёт сохранённую её копию из специальной папки на компьютере, и показывает пользователю. При этом весь процесс происходит без ведома самого пользователя, что в некоторых случаях может быть не очень хорошо. Одним из минусов является то, что в этой папке могут сохранится и вирусы, которые попали на компьютер в момент загрузки интернет страницы. Чтобы на 90% избежать этого советую пользоваться специальным плагином для Mozilla Firefox — Noscript (блокирует все вредоносные скрипты на странице).

В папке временных файлов также сохраняются и те видео и аудиозаписи, которые воспроизводятся например в Контакте, Одноклассниках и подобных им сайтах.

Кнопки скачать как правило там нет, поэтому если вы не используете специальный софт для скачивания видео и аудио с сайтов (плагин для Mozilla Video DownloadHelper), то эти файлы можно достать из папки временных файлов.

Но прежде нужно понять где временные файлы интернета расположены на компьютере.

Где находятся временные файлы интернета

У всех браузеров на жёстком диске есть своя папка временных файлов. Для того, чтобы без проблем находить папку советую пользоваться файл навигаторами описанными в заметке — Бесплатный файловый менеджер — FN, Free Commander и Q-Dir.

1.

Для того, чтобы найти временные файлы браузера Internet Explorer, нужно выбрать в главном меню Сервис -> Свойства обозревателя -> Общие ->Истрия просмотра жмём на кнопку Параметры. Там отображается Используемое место на диске по временные файлы, которое можно менять и путь к самой папке.

Windows XP — C:Documents and SettingsLocal SettingsTemporary Internet Files

Windows 7 — C:UsersAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary internet Files

Username —  имя пользователя.

2. Для подбзователей  Opera

Windows XP —C:Documents and SettingsusernameLocal SettingsApplication DataOperaOperaprofilecache4 

Windows 7 —C:UsersusernameAppDataLocalOperaOperacache.

Username —  имя пользователя.

3. Для тех кто предпочитает браузер Mozilla Firefox, в адресной строке пишем: about:cache и жмём Enter.

Windows XP —  C:Documents and SettingsusernameLocal SettingsApplication DataMozillaFirefoxProfiles[profile_name]Cache

Windows 7 — C:UsersusernameAppDataLocalMozillaFirefoxProfiles[profile_name]Cache

Username —  имя пользователя.

4. В Google Chrome папка находится по адресу:

Windows XP —C:Documents and SettingsusernameLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultCache

Windows 7 — C:UsersusernameAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultCache

Username —  имя пользователя.

Как очистить кеш браузера

Как я уже писал выше, бывает такое, что вирусы попавшие в компьютер из интернета часто остаются в папке временных файлов. Совсем недавно у меня был такой случай.

Мой сайт заражался вирусом именно таким образом. Поэтому желательно периодически чистить кеш браузера. Далее я привожу скриншоты того как очистить кеш в разных браузерах.

IE

Если вы привыкли выбирать адреса сайтов из выпадающего списка посещённых ранее сайтов и сохраняете пароли, то снимите эти галочки.

Opera

В окне настроек интернет кеша браузера Opera можно настроить и его размер на диске, а также количество адресов которые будут запоминаться браузером. Удобно для тех, кто пользуется не закладками а выбирает адрес из выпадающего списка в адресной строке.

Firefox

Тут тоже можно при необходимости задать размер кеша на диске.

Google Chrome

Жмём на ключик в правом верхнем углу.

Очистка кеша всех браузеров одновременно может производится и при помощи специальной утилиты CCleaner. Очищая кеш браузера, Вы высвобождаете место на жёстком диске и производите удаление вирусов с компьютера.

Да и ещё, полное описание всех компонентов персонального компьютера здесь!

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в и

Источник: https://moyizametki.ru/obsluzhivanie/vremennyie-faylyi-interneta-gde-oni-nahodyatsya-o-tom-chto-takoe-kesh-brauzera-i-kak-ego-ochistit-ochistka-kesha-brauzera-kak-profilaktika-protiv-virusov/

Где находятся временные файлы в windows xp

После долгого использования компьютера со временем накапливаются временные файлы которые попросту занимают место на компьютере. В этой статье мы рассмотрим как очистить временные файлы Windows 10. С помощью этих способов Вы сможете без проблем освободить немалоe количество памяти.

Очистка временных файлов Windows 10 способами представленными ниже полностью безопасна для вашей системы Windows.

Как очистить временные файлы Windows 10 с помощью опции «Хранилище» в Windows 10

В Windows 10 появился новый инструмент для анализа содержимого дисков вашего компьютера, а также их очистки от ненужных файлов. Перейдите в Параметры (через меню Пуск или нажав клавиши Win+I ) Система — Хранилище .

Далее выберите локальный диск и Вы увидите чем занято место на нем. Я выберу локальный диск C на который установлен сам Windows 10 и где собираются чаще всего эти временные файлы.

Читайте также  Как работать с файлами ISO

Далее в окне Вы увидите что собственно и занимает место на диске. Пролистайте ниже и нажмите на Временные файлы.

В следующем окне Вы можете очистить временные файлы Windows 10, просто нажмите на Удаление временных файлов . также здесь Вы можете просмотреть ваши Загрузки . и если нужно очистить.

После нажатия на кнопку Удаление временных файлов Вам нужно подтвердить очистку, и Вы увидите надпись Мы удаляем временные файлы. Вернитесь в скором времени, что бы проверить результаты .

Очистка временных файлов Windows 10 с помощью утилиты очистки диска

В Windows 10 имеется встроенная программа очистка диска . которая может удалить временные файлы которые не удалятся первым способом.

Что бы ее запустить нажмите Win+R на клавиатуре и введите cleanmgr в окно Выполнить .

После запуска программы Вы можете удалить временные файлы интернета и просто временные файлы. Чтобы очистить временные файлы Windows 10 просто установите галочки и нажмите ОК и дождитесь окончания процесса удаления временных файлов.

Где хранятся временные файлы в Windows 10

Если Вы хотите удалить временные файлы вручную, то найти их можно в следующих расположениях (но могут быть и дополнительные, используемые некоторыми программами):

С учетом того, что данная инструкция предназначена для начинающих, думаю, достаточно. Удалив содержимое указанных папок Вы, ничего не повредите в Windows 10.

Теперь Вы знаете все удобные способы как очистить временные файлы в Windows 10, и где хранятся временные файлы в Windows 10. Пишите в комментарии была ли Вам интересная эта статья и каким способом делаете очистку Вы.

Удаления временных файлов

Сегодня я расскажу вам, как удалить временные файлы с компьютера. Иногда случается, что компьютер начинает работать медленнее, чем раньше без видимых на то причин.

Это может проявляться по-разному: медленно открываются папки, не загружаются программы, закрывается браузер, зависает компьютер – всё это может быть результатом того, что компьютеру требуется удаление временных файлов.

Скажу пару слов о том, что такое временные файлы и откуда они появляются.

Когда вы посещаете интернет-страницы, устанавливаете или удаляете программы, работаете с файлами, компьютер собирает и накапливает информацию обо всех ваших действиях, кроме того, когда вы удаляете программы и файлы, это удаление происходит не полностью: в системе остаются некоторые файлы и папки, удаление которых не приведет к негативным последствиям. Когда их накапливается много, они могут влиять на компьютер не самым лучшим образом.

Удаление средствами Windows

Самым простым способом избавиться от временных файлов является программа «Очистка диска», которая уже встроена в Windows.

Чтобы запустить её, нужно нажать левой кнопкой мыши на диск в разделе «Мой компьютер», выбрать пункт «Свойства» и во вкладке «Общие» кликнуть по кнопке «Очистка диска».

Самое главное – удаление временных файлов на диске, на котором стоит ваша операционная система. В появившемся окне вы увидите немало пунктов. По умолчанию будет выбрано всё необходимое, но также поставьте галочку «Временные файлы». Теперь нажимаете «ОК» и ожидаете завершения очистки.

Очистка папок Temp

Также полезно удалять временные файлы из папок Temp. Это можно сделать с помощью программ, а также в ручную. Сейчас я расскажу ручной способ удаления временных файлов и папок.

Если система у вас установлена на диск С:\ то первая папка Temp находится по адресу C:\Windows\Temp вне зависимости от того, какая у вас операционная система.

Просто копируете этот адрес в верхнюю строку в «Проводнике» и нажимаете «Enter».

Теперь выделяете все файлы в ней и удаляете.

Следующая задача — найти вторую папку Temp. Для этого нужно отобразить скрытые файлы и папки. Находим в меню «Панель управления» и выбираем «Параметры папок».

Во вкладке «Вид» в окне «Дополнительные параметры» выбираем «Показывать скрытые файлы, папки и диски» и жмем «ОК».

Теперь, если у вас Windows XP, то можете найти вторую папку Temp по адресу: С:\Documents and Settings\Имя_Пользователя\Local Settings\Temp\

Если Windows 7 C:\Users\Имяпользователя\AppData\Local\Temp

Где Имя-Пользователя нужно заменить на ваше.

Также можно зайти в «Пуск» — «Выполнить» и ввести %TEMP%, после чего нажатьEnter.

Выделяете файлы в этой папке (Ctrl+A) и тоже удаляете. Причем может случиться так, что выскочит сообщение, что некоторые файлы нельзя удалить.

Это нормально, потому что некоторые из них могут использоваться системой в данный момент.

Просто нажимаете «ОК» и ждете удаления остальных. Теперь вы знаете, как очистить временные файлы, а главное, улучшить работу вашего компьютера. Также для удаления папки Temp можно использовать программное обеспечение, например программу Square Privacy Cleaner .

С помощью этой программы, вы можете сделать чистку компьютера автоматически + удалить ненужные ветки в реестре:

 • Как посмотреть из каких компонентов состоит компьютер
 • Обзор программ для создания скриншотов
 • Бесплатная программа для записи дисков
 • Как произвести удаление программы и как быть если программа не удаляется
 • Запись мыши [RoboMouse]
 • Самый простой способ разделить файл на части

Почистила комп с помощью ccleaner,после этого захожу в приложения(игры)в контакте,а у меня оттуда все друзья пропали,кто тоже играет.В списке друзей контакта они есть,а со всех приложений пропали!Подскажите как все вернуть как было?И где снять галочки во избежание повторения подобной ситуации?Еще теперь курсор постоянно пропадает с экрана,раньше стрелочка постоянно висела,а щас только когда двигаешь,а стоит остановить и она исчезает.Это тоже после чистки началось.Что делать?У кого не спрошу,никто не знает!Может быть тут мне смогут помочь.

Источник: https://sekretypk.ru/gde-nahoditsya/gde-nahodyatsya-vremennye-fajly-v-windows-xp.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: